Ochrana osobních údajů

Ochranu vaši osobních údajů bereme velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházím důvěrně v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a také s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Cílem těchto zásad je vás informovat o tom, které vaše osobní údaje při návštěvě našich webových stránek zpracováváme a pro jaké účely. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Tato osoba je zákonem (v GDPR) označována jako „subjekt údajů“.

A: Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je Vendana GmbH, Engelsstraße 6, 42283 Wuppertal, Německo (dále jen „Vendana“,

„nás“, „my“)

B: Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na e-mailové adrese datenschutz@prive.eu. V souvislosti s jakýmikoli požadavky týkajícími se osobních údajů nás můžete kontaktovat také na výše uvedené adrese společnosti.

C: Typy osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Kmenové údaje

Toto údaje zpracováváme, když nás kontaktujete. Mohou zahrnovat vaše jméno, adresu a další údaje, které nám poskytnete.

Údaje použité pro účely komunikace

Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo a číslo mobilního telefonu, pokud nám je poskytnete.

Technické údaje

Jedná se o údaje, které jsou nám předány, když používáte naše webové stránky. Mohou zahrnovat například informace o internetovém prohlížeči, který používáte, operačním systému vašeho počítače a dobu strávenou na stránce. IP adresy neukládáme a používají je pouze logy serveru a hlavičky e-mailů, abychom zabránili šíření spamu.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které pro vše zařízení nejsou škodlivé. Ukládají se na něm buď dočasně, tzn. že jsou platné po dobu trvání relace (dočasné soubory cookie), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Soubory cookie platné po dobu relace se z počítače odstraní ihned po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy v počítači, dokud je neodstraníte vy nebo vás internetový prohlížeč automaticky. Svůj internetový prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o používání souborů cookie informováni. Soubory cookie můžete povolit pouze pro jednotlivé případy, v určitých případech nebo používání souborů cookie obecně zakázat. Dále můžete aktivovat automatické mazání souborů  cookie po zavření webového prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost aktuálně otevřené webové stránky. Více podrobností naleznete v části E: Účely zpracování osobních údajů níže.

D: Právní základ pro zpracování osobních údajů

  • Čl. 6 odst. 1, věta 1 pí a) nařízení GDPR pro zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu.
  • Čl. 6 odst. 1 pís b) nařízení GDPR pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
  • Čl. 6 1 věta 1 písm. c) nařízení GDPR pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, např. v případě povinností uchovávání údajů vyplývajících z obchodních a daňových předpisů.
  • Čl. 6 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
  • 26 zákona BDSG (Bundesdatenschutzgesetz – německý Federální zákon o ochraně údajů) pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro rozhodování o vzniku pracovního poměru nebo po vzniku pracovního poměru pro jeho pokračování nebo ukončení.

E: Účely zpracování osobních údajů

1. Dotazování a předsmluvní jednání

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek a v této souvislosti nám poskytnete kmenové osobní údaje nebo údaje použité pro účely komunikace (viz část C: Typy osobních údajů výše) budeme tyto osobní údaje zpracovávat pouze za účelem zodpovězení vašeho dotazu.

Příchozí e-maily se ukládají na námi pronajatém webovém serveru v Německu a mají k nim přístup všichni členové našeho týmu zákaznické podpory prostřednictvím centrální e-mailové schránky. Veškeré osobní údaje obsažené v e-mailu budou použity výhradně k vyřízení vámi popsaného požadavku, a pokud si to přejete, k tomu, abychom vás mohli kontaktovat za účelem vyřízení vašeho požadavku. Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat nebo slučovat s jinými zdroji a ani je bez vaše souhlasu nikomu nepředáme.

V rámci zpracování vašeho požadavku, pokud nám položíte konkrétní dotaz v souvislosti s námi nabízenou službou, budou vaše příslušné osobní údaje z e-mailu rovněž uloženy v databázi zákazníků, do které mají přístup naši pracovníci zákaznické podpory. Relevantní osobní údaje obvykle zahrnují vaše jméno, vaši společnost, alespoň jednu kontaktní informaci (telefon, e- mail nebo fax) a také vaši adresu (tu vyžadujeme při zasílání smlouvy).

Jakmile je e-mail přijat a zpracován, dojde k jeho archivaci a bude sloužit pouze pro čtení.

Právní základ pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a c) nařízení GDPR.

2.   Žádost o zaměstnání

Nabízíme vám možnost nám zaslat žádost o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo formou on-line žádosti). V této souvislosti zpracováváme kmenové osobní údaje a údaje pro účely komunikace, ale také jakékoli další údaje, které nám v souvislosti s vaší žádostí poskytnete, a to za účelem realizace procesu žádosti. Pokud bude vaše žádost o zaměstnání úspěšná, budeme vaše osobní údaje zpracovávat i nadále za účelem realizace pracovněprávního vztahu.

Právní základ pro tato zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) nařízení GDPR a § 26 německého zákona BDSG.

3.   Technické údaje

Technické údaje zpracováváme za účelem bezchybného poskytování a provozu našich webových stránek. Tyto údaje používáme také k optimalizaci našich webových stránek. Za tímto účelem můžeme také využít souborů cookie, které jsou nutné pro technické účely.

Právní základ pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) nařízení GDPR, protože naším oprávněným zájmem je nabízet vám bezchybné, dobře fungující a technicky optimalizované webové stránky.

4.   Chat – tawk.to

Jako alternativní způsob komunikace k e-mailu, kontaktnímu formuláři a telefonu můžete využít chat, který provozuje poskytovatel tawk.to Inc. se sídlem v USA. V back-end procesech poskytovatele mohou operátoři chatu během relace sledovat, na které stránky se návštěvník dívá a ze které země. Kromě toho se zobrazí IP adresa a bude možné určit přibližnou polohu návštěvníka. Také se ukládá historie chatu.

Historii chatu si můžete nechat zaslat přes okno chatu a můžete si ji také uložit. Pokud v chatu vznesete konkrétní požadavek, historie chatu nebo

souhrn požadavku, ale také poskytnuté osobní údaje – obvykle vaše jméno a alespoň jedna kontaktní informace – budou vytvořeny v naší databázi zákazníků a použity výhradně ke zpracování vašeho požadavku,

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese

Právní základ pro tato zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) nařízení GDPR.

5.   Další soubory cookie

Google

Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (dále jen „Google“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. To znamená, že Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států amerických zkrátí. Celá IP adresa bude na server Google v USA odeslána pouze ve výjimečných případech a k jejímu zkrácení dojde až tam. Google bude jménem provozovatele této webové stránky používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto stránek, k sestavování zpráv o aktivitách a webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovatele. IP adresa poskytnutá vaším internetovým

prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Demografické funkce ve službě Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Ta umožňuje generovat zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webové stránky. Tyto údaje pochází ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google i z údajů o návštěvnících webových stránek třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze zpětně přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat v nastavení reklam ve vašem účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich osobních údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v části Nesouhlas se shromažďováním údajů společností Google

Remarketing ve službě Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce remarketingu služby Google Analytics ve spojení s funkcemi Google Ads a Google DoubleClick, společnými pro všechna koncová zařízení. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (dále jen „Google“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Tato funkce umožňuje propojit cílové skupiny reklamy vytvořené remarketingem služby Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick, společnými pro všechna koncová zařízení. Tak se mohou zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která byla v závislosti na vašem dřívějším využívání webových stránek a chování na internetu přizpůsobena na koncovém zařízení (např. na mobilu), zobrazit také na jiném vašem koncovém zařízení (např. tablet nebo počítač).

Jestliže jste udělili příslušný souhlas, propojí Google k tomuto účelu historii vašeho prohlížeče a historii aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem se mohou na každém koncovém zařízení, na němž se přihlásíte se svým účtem Google, zobrazit stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřená společností Google, která se přechodně propojují s našimi údaji v rámci služby Google Analytics, aby se definovaly a vytvořily cílové skupiny reklamy společné pro všechna koncová zařízení.

S remarketing/cílením pro všechna koncová zařízení můžete vyjádřit trvalý nesouhlas deaktivací personalizované reklamy. Učinit tak můžete na tomto odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Informace ke službám Google Ads a Google Conversion Tracking

Tato webová stránka využívá službu Google Ads. Google Ads je on-line reklamní služba. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (dále jen

„Google“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

V rámci služby Google Ads používáme měření konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, do vašeho zařízení se nainstaluje soubor cookie pro měření konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč uloží do vašeho zařízení. Tyto soubory cookie budou po 30 dnech neplatné a neslouží k identifikaci jednotlivých uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google i my vidíme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník využívající službu Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek patřících zákazníkům, kteří využívají službu Google Ads. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k tvorbě statistik konverzí pro zákazníky využívající službu Google Ads, kteří se pro měření konverzí rozhodli. Zákazníci jsou informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s tagem pro měření konverzí. Neobdrží však žádné informace, na základě kterých by bylo možné jednotlivé uživatele identifikovat. Pokud nechcete být zahrnuti do statistik měření konverzí, zakažte soubor cookie pro měření konverzí společností Google ve vašem internetovém prohlížeči v části Uživatelská nastavení. Tímto způsobem se ve statistikách neobjevíte.

Nesouhlas se shromažďováním údajů společností Google

Kliknutím na následující odkaz můžete službě Google Analytics zakázat shromažďování vašich osobních údajů. Tím se nainstaluje soubor cookie, který zabraní shromažďování vašich údajů při dalších návštěvách této webové stránky. Zakázat službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s osobními údaji uživatelů, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

YouTube

Na této webové stránce se můžete setkat s videi nahranými na webové stránce YouTube. Provozovatelem webové stránky je Google Ireland Limited (dále jen „Google“) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Když navštívíte některou z našich webových stránek, na které se zobrazuje obsah nahraný na webové stránce YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Server YouTube bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

YouTube může také do vašeho zařízení ukládat různé soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují YouTube přijímat informace o návštěvnících těchto stránek. Tyto informace se mimo jiné používají ke shromažďování statistik videa, zlepšování použitelnosti a zabraňování podvodům. Soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete tím YouTube mapovat vaše procházení přímo do vašeho osobního profilu. Pokud si to nepřejete, ze svého účtu YouTube se odhlaste.

Další informace o tom, jak YouTube Go nakládá s údaji uživatelů, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů společností Google je váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.

F: Webové analytické služby

Pro lepší porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizaci této služby a její používání využíváme Hotjar. Hotjar je technologická služba, která nám pomáhá lépe porozumět zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co se jim nelíbí atd.). To nám pomáhá zlepšovat a udržovat naši službu na základě zpětné vazby našich uživatelů. Hotjar pracuje se soubory cookie a dalšími technologiemi pro shromažďování informací o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízení. Jedná se zejména o IP adresy zařízení (ty jsou zaznamenávány a ukládány pouze v anonymizované podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o použitém internetovém prohlížeči, geografickou polohu (pouze země) a preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek. Hotjar tyto informace ukládá do pseudo uživatelského profilu. Hotjar má smluvně zakázáno prodávat jakékoli údaje shromážděné naším jménem.

Další podrobnosti naleznete v části „About Hotjar“ na webu podpory Hotjar.

G: Kategorie příjemců vašich osobních údajů

Pokud jde o shromažďování údajů společností Google Ireland Limited, mohou být tyto údaje předány společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, což je společnost s certifikací v souladu se Štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Pokud využijete chat poskytovaný společností ®tawk.to, budou shromážděné údaje předány společnosti tawk.to Inc., 187 E Warm Springs Road, Suite B298, Las Vegas, Nevada 89119, USA, a tam uloženy.

Společnost tawk.to Inc. je certifikována v souladu se Štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Kromě toho v rámci vyřizování zákaznických objednávek vaše osobní údaje předáváme poskytovatelům služeb, se kterými spolupracujeme, např. hosting této webové stránky.

H: Předání osobních údajů do třetích zemí

Pokud jsou osobní údaje předány společností Google Ireland Limited společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, dochází k předání údajů do USA. Společnost Google LLC je certifikována v souladu se Štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Námi shromážděné údaje v souvislosti se službou poskytovanou společností ®tawk.to jsou uloženy na serveru poskytovatele tawk.to Inc. ve Spojených státech amerických (USA). Společnost tawk.to Inc. je certifikována v souladu se Štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Kromě toho případu vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tedy do zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Pokud je to však nezbytné, bude předání údajů do třetích zemí prováděno pouze v souladu s obecnými zásadami pro předávání, které jsou stanoveny ve čl. 44 nařízení GDPR.

I: Doba uchovávání / kritéria pro dobu uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud nepomine účel (viz

část E: Účely zpracování údajů), za kterým byly zpracovány. Pokud se na nás vztahuje zákonná povinnost osobní údaje uchovávat, budeme je uchovávat po dobu trvání zákonné povinnosti. Obchodní dokumenty, mezi které patří obchodní knihy a doklady (včetně faktur), mohou být uchovány po dobu až 10 let (§ 257 odst. 4 německého obchodního zákoníku). V případě potřeby budou vaše údaje během tohoto období vyloučeny z probíhajících operací, pokud neexistuje jiný účel pro jejich zpracování.

Údaje od uchazečů o zaměstnání mažeme šest měsíců po ukončení výběrového řízení za předpokladu, že uchazeče na základě žádosti nezaměstnáme.

Údaje ukládané na serveru tawk.to Inc. v USA v souvislosti s používáním služby poskytované společností ®tawk.to jsou vymazány nejpozději týden po jejich shromáždění.

J: Práva subjektů údajů

Práva v souladu se články 15–18, 20 nařízení GDPR.

V přiměřených intervalech od nás máte právo požadovat informace o osobních údajích, které o vás uchováváme (čl. 15 nařízení GDPR). Na požádání vám poskytneme kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

Dále máte právo nás požádat o opravu jakýchkoli námi uchovávaných údajů o vás, které jsou nesprávné (čl. 16 nařízení GDPR).

Máte také právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR). Máme povinnost vaše osobní údaje vymazat, pokud je uveden jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, odvoláte dříve udělený souhlas, nebo pokud byly údaje shromážděny nebo použity protiprávně (mohou existovat i další důvody).

Za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR). To zahrnuje vaše právo popřít přesnost vašich osobních údajů. Za těchto okolností jsme povinni přesnost vašich osobních údajů ověřit. V tomto případě nesmíme vaše údaje dále zpracovávat (s výjimkou uložení), dokud nebude otázka přesnosti vyjasněna.

Máte právo nás požádat o kopii údajů, které jste nám poskytli na základě vašeho souhlasu nebo z důvodu smluvního vztahu s námi. Tato kopie bude poskytnuta ve strojově čitelném formátu vám, nebo – chcete-li – třetí straně (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 nařízení GDPR).

Neexistuje žádná smluvní ani zákonná povinnost

poskytnout údaje / nebudou vyvozené žádné důsledky v případě neposkytnutí údajů

Nemáte žádnou smluvní ani zákonnou povinnost nám své osobní údaje poskytnout. Upozorňujeme však, že s námi možná nebudete moci uzavřít smlouvy, pokud nebudeme moci zpracovávat údaje, které potřebujeme pro zmíněné účely (viz část E: Účely zpracování údajů).

Právo vznést kdykoli námitku podle čl. 21, GDPR

Pokud je zpracování vašich údajů námi nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. e) nařízení GDPR nebo pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a to z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Vaše údaje poté přestaneme zpracovávat v případě, že neprokážeme přesvědčivé oprávněné důvody  pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy na ukončení zpracování.

Proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoli bez omezení.

Právo kdykoli odvolat souhlas

Pokud je právním základem pro zpracování vašich údajů váš souhlas, máte právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování vašich osobních údajů prováděného na základě vašeho souhlasu do doby jeho odvolání zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za naši společnost na následující adrese:

The State Commissioner for Data Protection, North Rhine-Westphalia Kavalleriestraße 2–4

40213 Düsseldorf Německo

---

Stav jako v: duben 2020

Kontaktujte nás